Specialisaties

Kinder-Manuele Therapie

Als kinder-manueeltherapeut onderzoek en, indien nodig, behandel ik baby's en kinderen die in hun gedrag, houding en/of beweging laten zien dat ze ergens last van lijken te hebben en waarin de relatie gelegd kan worden naar dysfunctie van een gewricht of wervelkolom.
 
Behandeling van een zuigeling met manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het roteren naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook indien een zuigeling een afwijkend of onrustig slaappatroon (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft of een behandeling heeft gehad bij de tongriemkliniek, kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken. 
 
Kinder-manueeltherapie is een officiële subspecialisatie binnen de manueeltherapie, erkend en benoemd door het KNGF. Het is een reguliere behandelvorm. Vergoeding vindt derhalve plaats vanuit de basisverzekering. Opleiding, bij- en nascholing is verplicht en kwaliteitseisen worden gewaarborgd via de EWMM. De EWMM is een Europese werkgroep van artsen met de specialisatie manuele therapie welke zich bezighoudt met zuigelingenorthopedie, neurologie en manuele therapie. Kristy staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de EWMM.


Alleen als door middel van diverse bewegings- en houdingstestjes duidelijk wordt dat er dysfunctie aanwezig is in een gewricht of wervelkolom, is er reden voor behandeling. Het is vrijwel altijd mogelijk dit inzichtelijk te maken aan de ouders of aan het kind zelf. Inzicht krijgen in het probleem door het te kunnen laten zien of te laten voelen wordt door ouders en collega's als zeer prettig ervaren. Het wordt daarmee duidelijk waaraan gewerkt wordt om tot een goed resultaat te komen.


Gemiddeld is er binnen 3 à 4 behandelingen, middels zachte en laag intensieve mobilisatietechnieken, sprake is van een normalisering van de beweeglijkheid en meestal na enige dagen of weken ook van de stand van het hoofd. In de begeleiding van dit traject is de hulp van een kinderfysiotherapeut over het algemeen onmisbaar. Deze weet de ouders te voorzien van de juiste adviezen en oefeningen. Zo’n 75% van de geregistreerde kinder-manueeltherapeuten werken nauw samen met een kinderfysiotherapeut. Deze samenwerking wordt door de EWMM aangemoedigd.
Behandeling kinder-manueeltherapie kan plaats vinden vanaf de leeftijd van 3 weken oud.
 
Risico's: Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 18 jaar, na meer dan 360.000 behandelingen bij zuigelingen, geen negatieve bijwerkingen opgetreden. 
 
Naast de zuigelingen behandelen kinder-manueeltherapeuten ook kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, scheve ruggen, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling, tenenlopen etc. In combinatie met voornoemde symptomen is er soms sprake van gedragsproblematiek. Gedragsproblemen op zich staand zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de babyleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, onrust/veel huilen, dan is het evenwel zinvol de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. 

 

Manuele Therapie

De manueeltherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met klachten aan de wervelkolom en aan de gewrichten in armen en benen. 
Tevens wordt er door de manueeltherapeut beoordeeld of er misschien andere redenen zijn waardoor u de klachten heeft of houdt, bijvoorbeeld of uw spieren goed werken en of u gecontroleerd kunt bewegen. Maar ook of er wellicht iets anders aan de hand is zoals stress of een verkeerd beeld ten aanzien van uw klachten.

Voorbeelden van klachten die een manueeltherapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
  • heup- en bekkenklachten


Behandeling middels manuele therapie geeft vaak direct een verandering: de pijn is minder en je kunt soepeler of beter bewegen. Dit komt omdat de manueeltherapeut tijdens de behandeling gewrichten op een bepaalde manier beweegt middels mobilisaties en manipulaties. Tevens is er ook aandacht voor verbetering houding, kracht, stabiliteit of coördinatie.
De manueeltherapeut vertelt u tevens hoe u goed en gezond kunt blijven bewegen en geeft tips en adviezen over een goede houding. U krijgt oefeningen mee naar huis.